Kalendarium roku szkolnego

 

2019 / 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

02 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 - 14 kwietnia 2020 r. 

 

Egzamin ósmoklasisty  przeprowadzany w ostatnim roku nauki w kl. VIII szkoły podstawowej:

język polski 21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
matematyka 22 kwietnia 2020 r. (środa)
język obcy nowożytny 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
 
Dodatkowe dni ustawowo wolne
od zajęć szkolnych:

01 listopada 2019 r.

11 listopada 2019 r.

01 stycznia 2020 r.

06 stycznia 2020 r.

01 maja 2020 r.

03 maja 2020 r.

11 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych:

31 październka 2019 r.

02 - 03  stycznia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (dla kl. I, II, III, VII)

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych


26 VI 2020 r.

godz. 09:00 - uroczystość zakończenia roku szkolego