Kalendarium roku szkolnego

 

2018 / 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

03 IX 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 XII 2018 r

Ferie zimowe

11 - 24 II 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 IV 2019 r. 

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

10 IV 2019 r. (środa) - część humanistyczna

z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie

godz.9:00

z zakresu języka polskiego

godz.11:00

11 IV 2019 r. (czwartek) - część matematyczno - przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych

godz.9:00

z zakresu matematyki

godz.11:00

12 IV 2019 r. (piątek) - część z języka nowożytnego

na poziomie podstawowym

godz.9:00

na poziomie rozszerzonym

godz.11:00

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w kl. VIII szkoły podstawowej:

język polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)
język obcy nowożytny 17 kwietnia 2019 r. (środa)
 
Dodatkowe dni ustawowo wolne
od zajęć szkolnych:

01 listopada 2018 r.

01 stycznia 2019 r.

01 maja 2019 r.

03 maja 2019 r.

20 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych:

2  listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych


21 VI 2019 r.

                    godz. 08:00 - klasy III gim oraz VIII sp
                    godz. 10:30 - klasy I, II, VII