Opłaty za obiady

Odpłatć zOdpłatność za obiady w m-cu listopadzie 2019 r. wynosi:

    19 dni x 4,00 zł = 76 zł   

Płatne przelewem do dnia 10.11.2019 r.

 obiady za miesią czerwiec 2018 wynosi:
  14 dni x 3,50 zł = 49,00 zł.

Opłatę za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku


PKO S.A. Lębork  35 1240 3800 1111 0010 8730 3022


WAŻNE!

Tytuł wpłaty na druku przelewu: 
"Obiady za m-c ....................., imię, nazwisko i klasa syna/córki".

Ewentualnych odpisów należy dokonywać po kontakcie i uzgodnieniu z intendentem p. Zofią Potyra tel. 59 86 21 7       

Tel. 59 8621728 lub 662322637

 

Proszę o terminowe dokonanie płatności