Opłaty za obiady

Odpłatć zOdpłatność za obiady w m-cu maju 2019 r. wynosi:

  20 dni x 3,50 zł = 70 zł 

Płatne przelewem do dnia 10.05.2019 r.

 obiady za miesią czerwiec 2018 wynosi:
  14 dni x 3,50 zł = 49,00 zł.

Opłatę za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku

UWAGA!  Zmiana konta - nowe dane do przelewu

PKO S.A. Lębork  35 1240 3800 1111 0010 8730 3022


WAŻNE!

Tytuł wpłaty na druku przelewu: 
"Obiady za m-c ....................., imię, nazwisko i klasa syna/córki".


Ewentualnych odpisów należy dokonywać po kontakcie i uzgodnieniu z intendentem p. Zofią Potyra tel. 59 86 21 728.

Odliczeniu podlega nadpłata za 3 dni w miesiącu kwietniu 2019r. (10,50 zł) dla osób które uiściły pełną odpłatność
za m-c kwiecień 2019 r.  

Proszę o indywidualny kontakt w tej sprawie  z kierownikiem gospodarczym.        

Tel. 59 8621728 lub 662322637

 

Proszę o terminowe dokonanie płatności