Oświadczenia

 

Oświadczenie uczestnictwa w religii lub etyce

Prosimy rodziców/opiekunów uczniów klas I i II o wypełnienie załączonego oświadczenia w sprawie chęci uczestnictwa państwa dziecka w zajęciach religii lub etyce od następnego roku szkolnego i dostarczenie wychowawcy klasy.