Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

INFORMATOR O SZKOŁACH I KIERUNKACH, DO KTÓRYCH PROWADZONY BĘDZIE NABÓR NA ROK 2019/20

 

Na stronie Powiatu Lęborskiego zostały umieszczone informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/20:

 - ZARZĄDZENIA Nr  4 /2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

- Podręcznik dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej firmy Vulcan

- Filmik dla kandydatów: Twoja droga do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

 

 

List do Rodziców pani Minister Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.(zobacz)

Ulotka informacyjna w sprawie rekrutacji (zobacz)

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Elekroniczna rektutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.