• gim2_1
  • g1
  • sp7_1

Wycieczka do źródła imienia Naszej szkoły - "Bohaterów Westerplatte" #SzkołaPamięta

Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej - duża dawka historii 

Podążyliśmy do źródła skąd wywodzi się imię Naszej szkoły -

SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOHATERÓW WESTERPLATTE

Byliśmy w miejscach, w których symbole,fakty, dowody, przekazy, relacje i pomniki, podkreślają niezłomną bohaterskość Polaków, wielki patriotyzm, walkę o ojczyznę i tożsamość narodową.

W skupieniu można było w muzeum II wojny światowej prześledzić historyczne fakty z okresu wojennego i poznać historię z relacji i opisów na materiałach filmowych, w dokumentach i eksponatach. 

Odwiedziliśmy pomnik na Westerplatte, który jest symbolem naszej szkoły #SzkołaPamięta . Odśpiewaliśmy hymn szkoły i zaczerpnęliśmy dawkę wiedzy na temat tego miejsca i wydarzeń, które przekazała nam pani Marzena Pawelczyk. 

 

Czytany 101 razy