Hymn szkoły

I. Ojczyzna nasza piękna jest
piękna lęborska ziemia
przelewał kiedyś za nią krew
żołnierz co rozkaz spełniał.

Ref.: Kolego ty do książki siądź
i ucz się ścigać z wiatrem
w nauce tak wytrwały bądź
jak żołnierz z Westerplatte.

II. Dla Polski hutnik topi stal
rolnik co ziemię orze
ofiarną pracą kipi kraj
dziś każdy jest żołnierzem.

Ref.: Kolego ty do książki siądź
i ucz się ścigać z wiatrem
w nauce tak wytrwały bądź
jak żołnierz z Westerplatte.

III. Z tych najdzielniejszych przykład bierz
siedząc w szkolnej ławie
honoru szkoły swojej strzeż
walcz o Ojczyzny sławę.

Ref.: Kolego ty do książki siądź
i ucz się ścigać z wiatrem
w nauce tak wytrwały bądź
jak żołnierz z Westerplatte.