Patron szkoły

 

20 października 2006 roku
nadano szkole imię:

BOHATERÓW WESTERPLATTE,

wręczono sztandar i odsłonięto tablicę pamiątkową.

 

Motto przewodnie Gimnazjum nr 2, które przyświeca nam na co dzień:

 

Każdy z was (...) znajduje też
w życiu jakieś swoje "Westerplatte",
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć
(...) Nie można "zdezerterować".

Wreszcie - jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba "utrzymać
i bronić", tak jak to Westerplatte,
w sobie i w okół siebie!
Tak, obronić - dla siebie i innych 
                                                            - Jan Paweł II

 

Jan Paweł II powiedział, że każdy odnajduje w życiu jakiś cel, do którego dąży. Osiągnięcie tych marzeń wymaga podjęcia szeregu uczniowskich zadań i wypełniania ich w sposób sumienny, w przekonaniu o słuszności realizowanych działań. Zdobytej mądrości należy bronić jak najcenniejszej wartości, ponieważ będzie ona każdemu służyć przez całe życie.

 

Nasza społeczność uczniowska uczy się
od żołnierzy z Westerplatte, aby nigdy nie ustawać w walce
o pogłębianie swojej wiedzy.


http://www.gim2.lebork.pl/patron/zol_pol1.jpg

http://www.gim2.lebork.pl/patron/zol_pol2.jpg


 

Działania szkoły upamiętniające patrona szkoły Gimnazjum nr 2 w Lęborku
im. BOHATERÓW WESTERPLATTE:1. Sztandar szkoły.

 

 

2. Pomnik upamiętniający Bohaterów Westerplatte stojący przed gmachem szkoły.
 

 

3. Stała ekspozycja przedstawiająca patrona umieszczona w gablocie w wejściu głównym gimnazjum.
 


 

4. Hymn szkoły - treść nawiązująca do walki żołnierzy z Westerplatte.

5. Umieszczenie w logo szkoły zarysu pomnika patrona placówki.
 

 

6. Uroczyste apele patriotyczne.
 

 

7. Wystawy historyczne poświęcone westerplatczykom.

 

8. Konkursy tematyczne związane z Obrońcami Wybrzeża.
  

9. Wycieczki uczniów w miejsca działań wojennych polskich żołnierzy.