Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy rodziców  na zebranie, które odbędzie się 12 grudnia 2019 r.
o godz. 16:00 na hali sportowej.

Bezpośrednio po prelekcji "Agresja dziecka wobec rodzica i rówieśników
- jak skutecznie reagować?",
którą przeprowadzą specjaliści do spraw profilaktyki,
odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

W tym dniu, do godziny 18:00, będzie też możliwość konsultacji indywidualnych
z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów.

 

 

TELEFONY ALARMOWE

 

 • Policja ................................................................997

 • Straż Pożarna ..................................................... 998

 • Pogotowie Ratunkowe .......................................... 999

 • Europejski Telefon Alarmowy obowiązujący
  na terenie całej Unii Europejskiej ........................... 112

 • Pogotowie Energetyczne ....................................... 991

 • Pogotowie Gazowe ............................................... 992

 • Pogotowie Ciepłownicze .........................................993

 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ............................ 994

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ..... 987

 • Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) .................... 800 120 226