TELEFONY ALARMOWE

 

 • Policja ................................................................997

 • Straż Pożarna ..................................................... 998

 • Pogotowie Ratunkowe .......................................... 999

 • Europejski Telefon Alarmowy obowiązujący
  na terenie całej Unii Europejskiej ........................... 112

 • Pogotowie Energetyczne ....................................... 991

 • Pogotowie Gazowe ............................................... 992

 • Pogotowie Ciepłownicze .........................................993

 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ............................ 994

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ..... 987

 • Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) .................... 800 120 226