Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

BIBLIOTEKA SZKOLNA
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

poniedziałek 08:00 – 14:00
wtorek 08:00 – 14:00
środa 08:00 – 14:00
czwartek 08:00 – 14:00
piątek 08:00 – 14:00

Wzbogacamy księgozbiór i zmieniamy się 🙂

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku na wystosowany wniosek otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 15 000,00 zł., w tym 12 000,00 zł. to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł. to wkład organu prowadzącego, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej, a także realizację działań promujących czytelnictwo.

            Z otrzymanych środków zakupiono 422 egzemplarze. Uzupełniono wiele brakujących lektur z obowiązkowego, podstawowego kanonu, ale także zakupiono nowe z kanonu rozszerzonego. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 370 lektur szkolnych. Pozostałe książki to nowości wydawnicze, bestsellery, książki poświęcone historii Polski oraz uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych. Książki zostały wprowadzone na stan biblioteki, skatalogowane, sklasyfikowane i wypożyczane uczniom. Zorganizowano wiele wydarzeń, konkursów, akcji czytelniczych i projektów propagujących czytelnictwo. Wielu uczestników nagrodzono.

Dostosowano też przestrzeń biblioteczną: unowocześniono i dostosowano do potrzeb uczniów. Wydzielono strefę czytelniczą, strefę cyfrowego wyszukiwania informacji (stanowisko komputerowe dla czytelników) oraz relaksu. Zakupiono ladę biblioteczną oraz sprzęt komputerowy.

WYDARZENIA:

1. Wybór łączników bibliotecznych i aktywu bibliotecznego.
2. Uroczyste pasowanie uczniów kl. I na czytelnika biblioteki szkolnej.
3. Projekty edukacyjne i akcje promujące i wspierające rozwój czytelnictwa, m.in. “Ferie z książką”.
4. Spotkania autorskie.
5. Konkursy pięknego czytania.
6. PRZERWA NA CZYTANIE – udział szkoły w IV Międzynarodowej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej zaczytaną klasę na przerwie oraz na najliczniej przebraną klasą za postacie z książek.

7. Powiększanie księgozbioru biblioteki o nowe tytułu wydawnicze.
8. Udział szkoły w akcji BIBLIOTEKA GO! dla klas I – III.
9. Wycieczki klas I -VII i oddziału przedszkolnego do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku
na tematyczne lekcje biblioteczne.
10. Konkursy klasowe promujące czytanie.
11. Tworzenie strefy gier planszowych i relaksu.
12. Lekcje biblioteczne.
13. Udział uczniów w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lęborku.


Nasza biblioteka
to wyjątkowe miejsce
– jesteś tu mile widziany.W szkolnej bibliotece możesz: 
– wybierać i wypożyczać książki
– szukać informacji
– czytać czasopisma  
– pytać
– uśmiechać się
– mieć spokój
– zrelaksować się
– brać udział w konkursachFOTORELACJE Z WYBRANYCH WYDARZEŃ:

…………………………………………..
WAŻNE INFORMACJE:
…………………………………………..

 • Wszyscy czytelnicy posiadają elektroniczne karty biblioteczne obsługiwane czytnikiem kodów kreskowych.
 • Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice.
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad regulaminu.
 • W bibliotece należy zachować ciszę.
 • Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 • Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w wyznaczonym terminie może uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
 • W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 • Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki (inne dokumenty) oddaje się nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź oddać inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 • Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w odpowiednim terminie.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..