Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Druki do pobrania:

  • Oświadczenie uczestnictwa w religii lub etyce – prosimy rodziców/opiekunów uczniów klas I o wypełnienie załączonego oświadczenia w sprawie chęci uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach religii lub etyce od następnego roku szkolnego i dostarczenie wychowawcy klasy.
  • Karta zgłoszenia na świetlicę szkolną wraz z załącznikami – prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wraz z załącznikami i dostarczenie do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego czwartku w miesiącu sierpniu danego roku szkolnego.
  • Karta zgłoszenia dziecka na obiady szkolne wraz z wnioskiem o zwrot nadpłaty za obiady (wniosek należy obowiązkowo wypełnić i dostarczyć do szkoły razem z kartą zgłoszenia dziecka na obiady szkolne).

Załączniki