Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

I semestr

do 15.09.2023 r.  ————— godz. 16:00 – 18:00

25.10.2023 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00 

20.12.2023 r. ( środa) ——— godz. 16:00 – 18:00II semestr

21.02.2024 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00

10.04.2024 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00

15.05.2024 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00

  • W szczególnych przypadkach, wynikających z organizacji pracy szkoły i względów bezpieczeństwa, dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub wprowadzenie dodatkowych spotkań dla rodziców.
  • Wychowawca klasy może zorganizować dodatkowe spotkanie dla rodziców, uwarunkowane sytuacją w danej klasie lub na prośbę rodziców (opiekunów prawnych, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).