Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

I semestr

do 14.09.2022 r.  ————— godz. 16:00 – 18:00

26.10.2022 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00 

14.12.2022 r. ( środa) ——— godz. 16:00 – 18:00II semestr

01.02.2023 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00

29.03.2023 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00

10.05.2023 r. (środa) ———- godz. 16:00 – 18:00

  • W szczególnych przypadkach, wynikających z organizacji pracy szkoły i względów bezpieczeństwa, dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i wprowadzenie dodatkowych spotkań dla rodziców, w tym spotkań on-line na platformie Teams (lub innej, po uzgodnieniu).
  • Wychowawca klasy może zorganizować dodatkowe spotkanie dla rodziców, uwarunkowane sytuacją w danej klasie lub na prośbę rodziców (opiekunów prawnych, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).