Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

2022 / 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

06 – 11 kwietnia 2023 r. 

 
 
Dni ustawowo wolne
od zajęć szkolnych:

01 listopada 2022 r.

11 listopada 2022 r.

01 stycznia 2023 r.

06 stycznia 2023 r.

01 maja 2023 r.

03 maja 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych:

14 października 2022 r.

31 października 2022 r.

02 listopada 2022 r.

02 maja 2023 r.

04 maja 2023 r.

05 maja 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych


23 VI 2023 r.