Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

2023 / 2024

Rozpoczęcie roku szkolnego

04 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2024 r. 

 
 
Dni ustawowo wolne
od zajęć szkolnych:

01 listopada 2023 r.

11 listopada 2023 r.

01 stycznia 2024 r.

06 stycznia 2024 r.

01 maja 2024 r.

03 maja 2024 r.

30 maja 2024 r.

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych:

30 października 2023 r.

31 października 2023 r.

02 listopada 2023 r.

03 listopada 2023 r.

29 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024 r.

02 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych


21 VI 2024 r.