Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

ul. Piotra Skargi 52
84 – 300 LĘBORK

tel. 59 862-17-28
sekretariat@sp7.lebork.pl

NIP 841-17-21-573
REGON 367996920

KONTO BANKOWE

Bank Pekao S.A. I o. w Lęborku 
35 1240 3800 1111 0010 8730 3022