Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Konkurs plastyczny “Urodzinowa kartka dla Misia”

Konkurs plastyczny “Urodzinowa kartka dla Misia”

Konkurs plastyczny „Urodzinowa kartka dla Misia”

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-III.

Cele konkursu:

– Promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia.

– Rozwój kreatywności dzieci.

– Rozwój wyobraźni oraz twórczego myślenia.

– Wspieranie talentów uczniów.

– Pomoc w pokonywaniu trudności i osiąganiu sukcesów.

– Stworzenie uczniom możliwości wykazania się talentem plastycznym.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 7 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku.

Wymagania dotyczące pracy:

– Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie kartki urodzinowej dla Misia.

Praca ma mieć formę płaską, maksymalna wielkość A4.

– Praca powinna być wykonana indywidualnie przez dziecko (dopuszczalna jest niewielka pomoc rodzica/ opiekuna).

– Uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.

– Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.

– Termin składania prac do 22 listopada 2023r.

Prace należy składać do organizatorów: Pani Izabeli Radojewskiej (sala 28) oraz Pani Katarzyny Kosior (sala 25).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 listopada.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 🙂