Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Nie hejtuję – reaguję”- “Zagaduj, nie obgaduj”

Nie hejtuję – reaguję”- “Zagaduj, nie obgaduj”

“Nie hejtuję – reaguję”- “Zagaduj, nie obgaduj”
W naszej szkole odbyły się dziś profilaktyczne warsztaty edukacyjne poruszające tematykę hejtu i cyberprzemocy w sieci i sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem oraz przemocy fizycznej i psychicznej. Dla uczniów klas VI i VII warsztaty przeprowadzili obszernie omawiając temat policjanci Powiatowej Komendy Policji w Lęborku mł.asp. Marta Bąciaszek oraz asp. Jarosław Sadkowski z zespół ds. profilaktyki społecznej oraz nieletnich i patologii
Temat warsztatów zwrócił przede wszystkim uwagę na:
• zrozumienie mechanizmów działania „hejtowania” oraz konsekwencji zjawiska cyberprzemocy
• jakie konsekwencje prawne i dla kogo mogą być wyciągnięte z działań związanych z hejtem, przemocą fizyczną i psychiczną
• poznanie sposobów bezpiecznego korzystania z sieci, rozpoznawania cyberprzemoc i reagowania na zjawiska hejterskie
• jak bronić się i reagować na przemoc fizyczną i psychiczną
• jak powinni reagować obserwatorzy/świadkowie hej tu i cyberprzemocy
• zna zasady bezpiecznego poruszania się w Internecie oraz używania telefonu komórkowego
• uwrażliwienie na godność i poszanowanie własną i drugiego człowieka
Cyberprzemoc i jedna z jej odmian, jaką jest hejt tak jak przemoc fizyczna i psychiczna, to niestety negatywne pokłosie rozwoju nowoczesnych technologii (zwłaszcza telefonii komórkowej i internetu) oraz powszechnego i często nieograniczonego dostępu do nich dzieci i młodzieży. Łącznie z popularyzacją wśród najmłodszych mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram czy TikTok) – tworzą „mieszankę wybuchową”, która sprawiła, że cyberprzemoc jest obecnie jednym z największych wyzwań dla działań profilaktycznych i działań edukacyjnych podnoszącą świadomość uczniów co do konsekwencji niepożądanych zachowań.
„HEJTU i CYBERPRZEMOCY NIE PROMUJĘ, HEJT i CYBERPRZEMOC BANUJĘ, BO REAGUJĘ”