Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024. Uroczyste podziękowania i pożegnanie Dyrektora szkoły pana Kazimierza Wielgusa

Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024. Uroczyste podziękowania i pożegnanie Dyrektora szkoły pana Kazimierza Wielgusa

Najprzyjemniejsza uroczystość – zakończenie roku szkolnego, zasłużone wakacje i odpoczynek. W naszej szkole, odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego z udziałem Sekretarza Miasta Lęborka – pana Mariana Kurzydło. Ostatnie w tym roku spotkanie było okazją do nagrodzenia uczniów z najlepszymi wynikami w nauce, sporcie, olimpiadach i konkursach. Część artystyczną przygotowali zaprezentowali uczniowie naszej szkoły, był śpiew, chór, wierszyki i tańce oraz Julia zagrała na wiolonczeli.

Za rok szkolny 2023/2024 gratulacje otrzymali:

Lider SZKOŁY – Kamil Klimczuk IVa

List gratulacyjny dla rodziców Lidera Szkoły odebrał tata Kamila, pan Mateusz Klimczuk

Lider SPORTU – Nikola Reszka Vb

PRZYJACIEL SZKOŁY” – Pan Nikodem Gabriel – firma A-Lakiernia, w imieniu firmy grawer uznania odebrał Pan Robert Janik.

Drużyna dziewcząt Biegu Erasmusa – I MIEJSCE W POLSCE (Weta Wiktoria, Szotrowska Paulina, Żynda Lena, Fiałkowska Paulina)

Drużyna chłopców Biegu Erasmusa – III MIEJSCE W POLSCE (Kędra Ksawery, Laskowski Szymon, Babczyszyn Adam, Eikman Antoni)

oraz

za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia i zaangażowanie dla środowiska szkolnego, godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu miasta, powiatu, województwa i kraju uczniowie zostali wyróżnieni i nagrodzeni m.in. nagrodami książkowymi, rzeczowymi oraz pieniężnymi. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców.

Uroczyste podziękowania i pożegnanie Dyrektora szkoły pana Kazimierza Wielgusa.

Po wielu latach i siedmiu kadencjach jako dyrektor Szkoły Podstawowej, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół oraz ponownie Szkoły Podstawowej na zasłużoną emeryturę przechodzi pan Kazimierz Wielgus. Kierował szkołą w trudnym czasie zmian i przemian systemu edukacji. Modernizował, przekształcał i rozbudowywał placówkę zapewniając wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowaną kadrę oraz bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów.

Dziękując Panu Dyrektorowi przedstawiciele Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły oraz uczniowie m.in.: podziękowali słowami:

Księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie
Chociaż kolejne etapy życia się kończą, to zawsze zaczyna się coś nowego.
Zawsze warto cieszyć się darem życia i pisać jego ciąg dalszy.
Zawsze można zrobić coś sensownego, coś przeżyć i dopisać do tego, co było.
A w pamięci zachować zdarzenia i ludzi, z którymi dane było się spotykać.   
Wspomnienia są jak kwiaty i trzeba je pielęgnować.
Warto je zachować w sercu, a szczególnie te dobre…..

Do życzeń dołączył się Sekretarz Miasta Lęborka pan Marian Kurzydło jako przedstawiciel organu prowadzącego oraz prezydium Rady Rodziców Pani Paulina Szalewska i Hanna Siwiak.

Licznie zgromadzeni rodzice i goście podziękowali za pracę panu Dyrektorowi owacją gorącymi oklaskami jako najwyższą formą uznania i podziękowania.

Panu Dyrektorowi życzymy samych przyjemnych chwil i zasłużonego odpoczynku,

a wszystkim uczniom życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji!