Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork
20 października 2006 roku
nadano szkole imię:

BOHATERÓW WESTERPLATTE,

wręczono sztandar i odsłonięto tablicę pamiątkową.
Patron szkoły

Motto przewodnie Gimnazjum nr 2, które przyświeca nam na co dzień:

Każdy z was (…) znajduje też
w życiu jakieś swoje “Westerplatte”,
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić.
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć
(…) Nie można “zdezerterować”.

Wreszcie – jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba “utrzymać
i bronić”, tak jak to Westerplatte,
w sobie i w okół siebie!
Tak, obronić – dla siebie i innych 

– Jan Paweł II

Jan Paweł II powiedział, że każdy odnajduje w życiu jakiś cel, do którego dąży. Osiągnięcie tych marzeń wymaga podjęcia szeregu uczniowskich zadań i wypełniania ich w sposób sumienny, w przekonaniu o słuszności realizowanych działań. Zdobytej mądrości należy bronić jak najcenniejszej wartości, ponieważ będzie ona każdemu służyć przez całe życie.

Nasza społeczność uczniowska uczy się
od żołnierzy z Westerplatte, aby nigdy nie ustawać w walce
o pogłębianie swojej wiedzy.


Działania szkoły upamiętniające patrona szkoły Gimnazjum nr 2 w Lęborku
im. BOHATERÓW WESTERPLATTE:

1. Sztandar szkoły.

2. Pomnik upamiętniający Bohaterów Westerplatte stojący przed gmachem szkoły.

3. Stała ekspozycja przedstawiająca patrona umieszczona w gablocie w wejściu głównym gimnazjum.

4. Hymn szkoły – treść nawiązująca do walki żołnierzy z Westerplatte.

5. Umieszczenie w logo szkoły zarysu pomnika patrona placówki.

6. Uroczyste apele patriotyczne.

7. Wystawy historyczne poświęcone westerplatczykom.

8. Konkursy tematyczne związane z Obrońcami Wybrzeża.

9. Wycieczki uczniów w miejsca działań wojennych polskich żołnierzy.