Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący: p. Paulina Szalewska

Z-ca przewodniczącego: p. Karolina Woźniak

Skarbnik:
 p. Hanna Siwiak

Sekretarz: p. Marta Podolak


Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na

KONTO BANKOWE BZWBK

61 1090 2590 0000 0001 2358 1846