Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Rekrutacja do placówek oświatowych w Lęborku

Ogólne zasady, kryteria i terminy naboru do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poniżej w załącznikach.

Załączniki