Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

TWORZENIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU W ŚRODOWISKU LOKALNYM POPRZEZ PROMOCJĘ BAZY ORAZ WARTOŚCI EDUKACYJNEJ:

  1. Udział w szkolnych, lokalnych i ogólnopolskich konkursach i akcjach.
  2. Bieżące umieszczanie informacji dotyczących działalności naszego gimnazjum na szkolnej stronie internetowej, lokalnych portalach informacyjnych, gazetach lokalnych, szkolnej gazetce „BUDAnews” redagowanej przez uczniów.
  3. Zapraszanie na uroczystości szkolne rodziców, przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Miasta, organów prowadzących.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z:

1. Radą Miasta 

a)      zaangażowanie się uczniów w pracy Młodzieżowej Rady Miasta.

b)      drugie miejsce naszego gimnazjum w powiecie lęborskim w ilości zebranych Czekoladowych Mikołai (praca na rzecz innych ludzi).

2. Młodzieżową Radą Województwa Pomorskiego w Gdańsku

– praca naszej uczennicy, reprezentantki naszego miasta Nikoli Matzocha w działaniach MRWP.

3. Burmistrzem Miasta Lęborka
– wręczenie wyróżnień i nagród uczniom szkół w kategoriach: nauka, sport oraz sztuka i kultura. W kategorii nauka wyróżnienie otrzymali: Paweł Siuciak i Mateusz Nawojczyk. W dziedzinie sport wyróżniony został: Sławomir Dosz (już absolwent naszego gimnazjum). Warto wspomnieć także, że inny absolwent naszego gimnazjum Adam Dosz w kategorii sport otrzymał nagrodę główną jako uczeń LO I, a inne nasze absolwentki w kategorii sport szkół wyższych Magdalena Michalska i Kamila Pobłocka otrzymały wyróżnienie. Również Dawid Mielewczyk w kategorii sztuka i kultura.

4. Lęborskimi i okolicznymi szkołami i przedszkolami:

– Przedszkole nr 5 –

a) czytanie na głos dzieciom w przedszkolu – udział w akcji w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

b) „Mali, wielcy odkrywcy” – zainteresowanie przedszkolaków nauką ścisłą poprzez zabawę, przeprowadzenie doświadczeń przez gimnazjalistów. Tegoroczna edycja nosi nazwę “MINI LABORATORIUM”. Przedszkolaki oglądały pod mikroskopem gotowe   preparaty, a następnie przy użyciu odpowiednich przyrządów przygotowywały własne.

– Zespół Szkół nr 3 w Lęborku – udział razem z Gimnazjum nr 3 w spotkaniu profilaktycznymz terapeutami i osobami dotkniętymi uzależnieniami (pacjentami) z Ośrodka Terapii i Uzależnień z Broczyny.

– Gimnazjum w Nowej Wsi Lęborskiej – uczestnictwo w Nocy Odkrywców. Dzięki uprzejmości gimnazjalistów z Klubu Młodych Odkrywców można było zobaczyć jak piękny i zadziwiający jest świat nauki, a także przybliżyć postać naukowca Marii Skłodowskiej-Curie jako człowieka z pasją.

– Zespół Szkół Mechanicznych i Informatycznych –

a) udział w wykładzie nt. „Budowa Portu Gdyńskiego w okresie międzywojennym” prezentowanym przez Starszego Kustosza Działu Historycznego Muzeum Miasta w Gdyni, Dariusza Małszyckiego,

b) spotkanie z przedstawicielami religii monoteistycznych, polegające na zderzeniu się religii katolickiej, islamu i żydowskiej; młodzież mogła dowiedzieć się w ciekawy sposób co łączy a co dzieli te wyznania.

c) doradztwo zawodowe, reprezentacja szkoły i jej kierunków nauki.

– Zespół Szkół Gospodarki Żywienia i Agrobiznesu – spotkanie miało na celu przygotowanie uczniów do wyboru ścieżki zawodowej po ukończeniu szkoły, przekazanie informacji na temat tego kim jest doradca zawodowy i gdzie można go znaleźć, a także zapoznanie młodzieży z ofertą ZSGŻiA w Lęborku.

 – Liceum Ogólnokształcące nr 1 – uczestnictwo gimnazjalistów w– pokazach doświadczeń naukowych 2014” Nerd Night. Gimnazjaliści mieli okazję stanąć „oko w oko” z naukami ścisłymi. Pokazy, wykłady i doświadczenia obejmowały zagadnienia z fizyki,   chemii, matematyki a nawet kosmologii.

5. Uczelniami wyższymi:

– Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu – uczestniczenie naszej młodzieży w pokazach doświadczeń chemicznych „Chemia małej skali”, prowadzonych przez pracowników uniwersytetu w naszym gimnazjum.

– Gdański Uniwersytet Medyczny – zajęcia laboratoryjne z genetyki przeprowadzone przez dr Ewę Miłosz z Pracowni Diagnostyki Molekularnej.

– Uniwersytet Gdański, wydział chemii – spotkania, których celem jest pokazanie, że chemia to nie tylko trudne wzory na tablicy i książki, ale to interesujące, kolorowe często zaskakujące i mające wiele wspólnego z codziennym życiem eksperymenty.

– Akademii Pomorskiej w Słupsku – udział w ogólnopolskiej akcji Nocy Biologów pt. „Kuchenne rewolucje”, gdzie pod okiem wykładowców uczniowie przygotowywali, a następnie obserwowali preparaty mikroskopowe z popularnych warzyw oraz wzięli udział w wykładzie „Płazy Pomorza”, podczas którego zapoznali się z ginącymi gatunkami płazów na terenie województwa pomorskiego. Uczniowie poszerzyli wiedzę z biologii i niewątpliwie rozwinęli zainteresowania w tej dziedzinie.

6. Szkołami zagranicznymi:

               – Prywatna szkoła językowa z Corfu w Grecji –

a) udział młodzieży w wideo-konferencjach przeprowadzonych w języku niemieckim i angielskim,

b) wysłanie kartek świątecznych do kolegów i koleżanek z Grecji przygotowane przez uczniów klas I-III na zajęciach z języka niemieckiego i angielskiego. Życzenia zostały napisane w języku niemieckim i angielskim.

7. Instytucjami edukacyjnymi:

– Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mostach zajmujący się edukacją i rewalidacją dzieci niepełnosprawnych wzbogacił się o nowe pomieszczenia dydaktyczne, nasi uczniowie wzięli udział w uroczystym otwarciu nowej części ośrodkaoraz wspólnym śpiewaniu kolęd.

– Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni – uczniowie w bezpiecznych warunkach samodzielnie eksperymentowali, poznawali prawa zachodzące w przyrodzie, przeprowadzali doświadczenia i badali zjawiska z różnych dziedzin nauki. Nauczanie poprzez zabawę – główna idea nie tylko Gdyńskiego Eksperymentu, pozwala również na realizację kluczowych punktów podstawy programowej.

– Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne AmberExpo w Gdańsku – celem wizyty były Dni Energii. Była to bardzo ciekawa lekcja w terenie, a swym zakresem obejmowała przede wszystkim przedmioty ścisłe. Gimnazjaliści odwiedzili stoiska uczelni wyższych, zakładów produkcyjnych i firm zajmujących się źródłami energii odnawialnej.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – lekcja demokracji i historii współczesnej w jednym. Nowoczesne, interaktywne wystawy muzeum zaciekawiły młodzież, która dowiedziała się m.in. z jakim trudem i kosztem Polacy wywalczyli niepodległość naszego państwa.

8. Osobami związane ze szkołą lub miejscowością:

– Zawodowa kosmetyczka, Justyna Śmiechowska  – spotkanie w ramach warsztatów edukacyjno – profilaktycznych, hasłem przewodnim była skóra i jej higiena w okresie dojrzewania, uczennice mogły skorzystać z cennych uwag i porad na temat     prawidłowego oczyszczania i pielęgnowania skóry twarzy.

– Dietetyk,  Daria Opara – spotkanie na celu przybliżenia uczniom modelu żywienia odpowiedniego dla ich grupy wiekowej. Tematyka zachęciła gimnazjalistów do przestrzegania prawidłowych nawyków żywieniowych, profilaktyki nadwagi i otyłości, zaburzeń      odżywiania i innych chorób dietozależnych.

9. Współpraca z:

– Policją – lęborscy policjanci zorganizowali liczne spotkania edukacyjne mające na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń, na jakie mogą się natknąć.

– Państwową Strażą Pożarną w Lęborku – przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.

– Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną – pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

– Dziennikiem Bałtyckim – prezentowanie artykułów z wydarzeń szkolnych,

– www.lebork24.info – umieszczanie informacji dotyczących wybranych wydarzeń szkolnych,

– Radio Kaszebe – uczniowie z koła dziennikarskiego przypatrzyli się z bliska pracy radiowca w lokalnym radio, mieli możliwość przysłuchiwania się wiadomości przekazywanych słuchaczom w języku kaszubskim, zwiedzili studio do nagrywania spotów reklamowych, poznali pracę producenta dźwięku, realizatora radiowego oraz lektora.

– Radio Gdańsk – pogłębienie wiedzy temat pracy radiowca w Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radiowa, poznanie historii, misji oraz z tajników i produkcji radiowej – wycieczka klasy dziennikarskiej.

– Synagogą w Gdańsku – pogłębienie wiedzy najstarszej religii monoteistycznej – judaizmie, struktury i działania gmin żydowskich w Polsce, obyczajów codziennych i świątecznych, znaczenia i pochodzenia Tory.

10. Współpraca z organizacjami sportowymi i kulturalno – sportowymi:

 – Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku –  współpraca w organizacji i koordynacji zawodów sportowych zgodnych z kalendarzem rozgrywek sportowych województwa pomorskiego wojewódzkiego szkolnego związku sportowego w Gdańsku.

– Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w Luzinie – współpraca
w szkoleniu piłkarzy, organizacji rozgrywek i działań sportowych.

– KTS-K Lew Lębork – współdziałania na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej, organizacji sprzętu i obiektów sportowych, rozgrywek szkolnych i międzyszkolnych oraz udziału w ligowych rozgrywkach Gdański Junior Młodszy B1 w ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

– Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA – współpraca w ramach szkolenia siatkarskiego, organizacji sprzętu i obiektów sportowych, organizacji turniejów, rozgrywek szkolnych i międzyszkolnych.

– Sekcja Tenisa stołowego Pogoni Lębork – współpraca w ramach szkolenia tenisa stołowego, organizacji turniejów, rozgrywek szkolnych i międzyszkolnych.

ZARZĄDZANIE OCZEKIWANIAMI UCZESTNIKÓW EDUKACJI PROCESU EDUKACYJNEGO:

– informowanie o osiągnięciach uczniów, na zebraniach wychowawców z rodzicami, spotkaniach indywidualnych, rozmowach telefonicznych i droga elektroniczną poprzez e-mail oraz e-dziennik,

– informacja o bezpiecznej szkole – umieszczenie informacji na stronie internetowej, udział w akcji ”Bezpieczna szkoła” (uzyskanie certyfikatu), bieżące rozmowy młodzieży z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym, spotkania z policją, przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły w razie zaistniałego zagrożenia, udział uczniów w licznych programach i występach profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły i miasta,

– szybki przekaz aktualności poprzez stronę internetową szkoły, portale informacyjne, np. www.lebork24.info, gazetki szkolne, wystawy tematyczne,

– prezentacja programów oraz ich ewaluacja – na radach pedagogicznych, spotkaniach bloków przedmiotowych.

TWORZENIE POCZUCIA PEWNOŚCI U RODZICÓW, UCZNIÓW, KANDYTATÓW SZKOŁY:

– włączanie rodziców i uczniów w działania decyzyjne (wpływ na dokumentację szkolną, m.in. koncepcję pracy szkoły, programy wychowawcze, profilaktyczne; działania promocyjne szkoły; praca na rzecz Rady Rodziców i zespołu klasowego),

– informowanie o osiągnięciach uczniów, ale także o niepowodzeniach szkoły (włącznie z programem poprawy niedociągnięć),

–  wystąpienia publiczne (nie tylko w klasach) dyrektora, nauczycieli, uczniów – podczas uroczystości szkolnych i lokalnych; w ramach organizowanych akcji,

– galerie zdjęć z życia codziennego szkoły – bieżąca prezentacja na stronie internetowej szkoły,

      – kontakty poprzez spotkania (zebrania), rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne, Internet, sms, e-dziennik,

–  tradycyjne imprezy szkolne – zapraszanie na uroczystości rodziców, mieszkańców lokalnej społeczności, władz miasta.