Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork


Przewodniczący:
 Jakub Nadolny V A

Zastępca przewodniczącego:
Kornelia Zając V A


Sekretarz:
Joanna Sitvjenkina V A
 


Główne cele samorządu:
– budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności na rzecz szkoły
– budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
– tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
– tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
– przeciwdziałanie szkolnej agresji
– kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych

Zadania sekcji organizacyjnej:
– prowadzenie gabloty SU – informacje dotyczące spraw bieżących, wydarzeń z życia SU
– przygotowywanie gazetek okolicznościowych
– losowanie “szczęśliwego numerka”
– współpraca z fundacjami na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych
– udział w akcjach charytatywnych
– udział w szkolnych przedstawieniach, akademiach
– redagowanie scenariuszy akademii
– pomoc przy dekoracjach okolicznościowych
– organizacja dyskoteki andrzejkowej, walentynkowej
– przyłączenie się do WOŚP
Zadania sekcji porządkowej:
– zorganizowanie dyżurów na korytarzach oraz w szatni podczas długich przerw
– sprawdzanie na bieżąco obuwia zmiennego oraz identyfikatorów
– prowadzenie prac porządkowych w szkole, wokół szkoły, prac na rzecz ochrony środowiska
– udział w szkolnych akademiach itp.