Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

na rok szkolny 2021/2022


Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansowa w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie obejmuje ochronę ucznia 24 godziny na dobę – w domu, szkole, na wakacjach i feriach, wycieczkach, biwakach.

Postępowanie z tytułu likwidacji zdarzenia (szkody) odbywa się bezkomisyjnie. Rodzice (opiekunowie) mogą składać roszczenia poprzez:
1. adresy do zgłaszania szkody – Co zrobić, żeby zgłosić szkodę?
2. stronę internetową www.interrisk.pl

Oferty ubezpieczenia na nowy rok szkolny 2021/2022

Ogólne Warunki Ubezpieczania EDU PLUS

Opcje ubezpieczenia (szczegóły powyżej w OWU):

1. Składka 42 zł. – OPCJA OCHRONA PLUS – suma ubezpieczenia – 14 000,00 zł. 

2. Składka 55 zł. – OPCJA OCHRONA PLUS – suma ubezpieczenia – 20 000,00 zł.