Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

SZKOŁA PRZYJAŹNIE WYMAGAJĄCA

Jesteśmy dla każdego. Współpracujemy z najlepszymi!


“Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka”


Szkoła Podstawowa nr 7  im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku to szkoła,
w której zaangażowani i dobrze wykształceni nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy.
Cała społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele i rodzice – cenią takie wartości, jak: mądrość, partnerstwo, tolerancja, przyjaźń, sprawiedliwość i dobrze ze sobą współpracują.
Bogata oferta dydaktyczna i wychowawcza dostosowana jest do możliwości i potrzeb uczniów, którzy znajdują w szkole warunki do wszechstronnego rozwoju. Szkoła skutecznie zapobiega patologiom, agresji
i uzależnieniom.
Wszystkie działania szkoły są zgodne z oczekiwaniami środowiska.


Placówka nasza działa po to, aby:

Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie
XXI wieku.
Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Chcemy zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych, bezpieczeństwo, dobrą organizację pracy.

Chcemy przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz pełnienia różnych ról
w społeczeństwie.