Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

WOLONTARIAT – (łac. volontarius – dobrowolny),
to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Jest to też poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska itp. Działalność wolontarystyczna ma charakter bezpłatny.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?
Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.
Wolontariuszem może być każdy bez względu na wiek (wyjątek stanowią placówki opiekuńczo-wychowawcze, często ukończenie 18 lat jest wymagane w szpitalach), wykształcenie, status materialny. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens.
W naszej szkole wolontariat działa od 2003 roku.

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:
– Zapoznanie młodych osób z ideą wolontariatu
– Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości na potrzeby szkolnego i lokalnego   środowiska
– Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej
– Umożliwienie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
– Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych
– Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach
– Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży