Harmonogram spotkań z rodzicamiI semestr

12.09.2018 r.
(środa)          godz. 17:00 - 18:00

24.10.2018 r. (środa)          godz. 16:00 - 18:00

12.12.2018 r. (środa)          godz. 16:00 - 18:00II semestr

31.01.2019 r. (czwartek)     godz. 16:00 - 18:00

28.03.2019 r. (czwartek)     godz. 16:00 - 18:00


09.05.2019 r. (czwartek)     godz. 16:00 - 18:00

 

  • W szczególnych przypadkach, wynikających z organizacji pracy szkoły, dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub wprowadzenie dodatkowych spotkań dla rodziców.
  • Wychowawca klasy może zorganizować dodatkowe spotkanie dla rodziców, uwarunkowane sytuacją w danej klasie lub na prośbę rodziców (opiekunów prawnych).