Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Na zlecenie Inspektora Oświaty w Lęborku, w Biurze Projektów Budownictwa Miejskiego, 17 listopada 1960 roku powstał projekt nowego budynku szkolnego. Budowę szkoły nr 7 rozpoczęto w grudniu 1960 roku. Prace budowlane zakończono 30 sierpnia 1963 roku.W maju 1963 roku kierownikiem szkoły został Mirosław Jóźwiak. 30 sierpnia 1963 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. W roku szkolnym 1963/64 przydzielono szkole 26 etatów

3 września 1963 roku o godzinie dziewiątej dokonano uroczystego otwarcia szkoły. Do nowo powstałej szkoły zaczęło uczęszczać 741 uczniów. Początkowo placówka posiadała 15 pomieszczeń lekcyjnych. Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku posiadała w roku szkolnym 1963/64 klasopracownię do nauki: biologii, fizyki, chemii, zajęć praktyczno – technicznych, matematyki i historii. W pierwszym roku działalności szkoły nauczyciele i uczniowie znaleźli się w trudnych warunkach.

Rok szkolny 1964/65 wniósł wiele zmian w otoczeniu szkoły. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz rodziców, teren szkoły obsadzono krzewami, zagospodarowano trawniki oraz ułożono chodniki. Organizowano konkursy na najlepiej i najładniej urządzony gabinet lekcyjny. W ten sposób teren szkoły jak i jej wnętrze nabrały estetycznego wyglądu. Wysiłek dzieci i nauczycieli sprawił, że w klasach pojawiły się rośliny doniczkowe, gazetki ścienne oraz pomoce naukowe.

Zajęcia w świetlicy rozpoczęły się w październiku 1963 roku. Jej kierowniczką została Dorota Bania. Dzieci miały do dyspozycji salę zajęć, jadalnię i kuchnię. 2 listopada 1963 roku rozpoczęła działalność biblioteka szkolna. Jej opiekunką była Jadwiga Chmiel. Księgozbiór w pierwszym roku działalności szkoły był skromny i wynosił około 1000 woluminów.

Szkoła posiadała własny gabinet lekarski i stomatologiczny. Pierwszy lekarz szkolny Halina Boniaszczuk, przeprowadziła wśród dzieci szczepienia ochronne. Wszyscy uczniowie objęci zostali obowiązkowa fluoryzacją zębów.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku, 4 lutego 1964 roku zaliczona została do rzędu szkół wiodących. Jadwiga Jóźwiak i Barbara Drąg już w czasie wakacji zaczęły przygotowywać gabinet metodyczny. Pod kierunkiem Lucyny Dylawerskiej powstał gabinet matematyczny. W szybkim tempie powstał też gabinet języka polskiego.

10 marca 1977 roku nadano szkole imię Bohaterów Westerplatte, wręczono sztandar i odsłonięto tablicę pamiątkową. W grudniu 1980 roku dokonano otwarcia harcówki. Zajęli ją harcerze szkolnego szczepu ZHP noszącego imię “gim2lebch Beretów”.

W latach osiemdziesiątych wzrosła liczba dzieci uczęszczających do szkoły. Przyczyniło się to, do zorganizowania pracy zmianowej. Aby rozwiązać tę sytuację, w roku szkolnym 1984/85 dokonano remontu pomieszczeń w piwnicy. Oddano do użytku trzy pomieszczenia do zajęć techniki i plastyki. W każdym roku szkolnym dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie wzbogacali bazę w nowe środki dydaktyczne i pomoce naukowe w miarę dysponowania odpowiednimi funduszami. Od 1992 roku w szkole trwają remonty sal, wymiana okien, instalacji elektrycznej, remonty podłóg. Aktualnie szkoła posiada 23 pomieszczenia do nauczania, 2 sale komputerowe, siłownię, salę gimnastyczną.

1 września 1999 roku, w związku z reformą szkolnictwa, Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku została przekształcona w Zespół Szkół nr 2 w Lęborku, w skład którego weszło nowo powstałe Gimnazjum nr 2 oraz wygasająca Szkoła Podstawowa nr 7.

1 września 2004 roku wygasła Szkoła Podstawowa nr 7. Od roku szkolnego 2004/2005 funkcjonuje Gimnazjum nr 2. Dyrektorem szkoły jest mgr Kazimierz Wielgus.

Na podstawie uchwały  Rady Miejskiej  w  Lęborku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Lęborku przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową, której dyrektorem szkoły jest Kazimierz Wielgus. Od 1 września 2017 r. zaczyna swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 7 im. Bohaterów Westerplatte.