Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady w płatne przelewem do 10 dnia każdego miesiąca.

 
Opłatę za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku


Bank Pekao S.A. I o. w Lęborku
  35 1240 3800 1111 0010 8730 3022


WAŻNE!

Tytuł wpłaty na druku przelewu: 
“Obiady za m-c …………………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

Tel. 59 8621728 lub 662322637

Prosimy o terminowe dokonanie płatności

———————————————————–

Druki do pobrania:

1.Karta zgłoszenia na obiady szkolnepobierz
2.Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady – pobierz
(wniosek należy obowiązkowo wypełnić i dostarczyć do szkoły razem z kartą zgłoszenia dziecka na obiady szkolne)
3.Rezygnacja z obiadówpobierz

Jadłospis tygodniowy

MARZEC 2024
Jadłospis 04.03 – 08.03
Jadłospis 11.03 – 15.03
Jadłospis 18.03 – 22.03
Jadłospis 25.03 – 27.03
KWIECIEŃ 2024
Jadłospis 03.04 – 05.04
Jadłospis 08.04 – 12.04
Jadłospis 15.04 – 19.04
Jadłospis 22.04 – 26.04
MAJ 2024
Jadłospis 06.05 – 10.05
Jadłospis 13.05 – 17.05
Jadłospis 20.05 – 24.05
Jadłospis 27.05 – 29.05

CZERWIEC 2024
Jadłospis 03.06 – 07.06
Jadłospis 10.06 – 14.06
Jadłospis 17.06 – 18.06
Jadłospis
Jadłospis