Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady w płatne przelewem do 10 dnia każdego miesiąca.

 
Opłatę za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 7 w Lęborku


Bank Pekao S.A. I o. w Lęborku
  35 1240 3800 1111 0010 8730 3022


WAŻNE!

Tytuł wpłaty na druku przelewu: 
“Obiady za m-c …………………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

Tel. 59 8621728 lub 662322637

Prosimy o terminowe dokonanie płatności