Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone z roku szkolnym 2023/2024
od 05 września do 22 grudnia 2023 r.