Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku

Szkoła Podstawowa nr 7
im. Bohaterów Westerplatte
w Lęborku

SP7 w Lęborku - adres
ul. Piotra Skargi 52, 84-300 Lębork

Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Zachęcamy za korzystania z bezpłatnej oferty doradztwa zawodowego w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Lęborku.

Załączniki