Samorząd Uczniowski

 Przewodniczący:
Dominik Sulkowski VIII G

Zastępca przewodniczącego:
Wiktoria Naczk VIII G


Sekretarz:
Angelika Joniec III B

 


Główne cele samorządu:
- budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności na rzecz szkoły
- budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
- tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
- przeciwdziałanie szkolnej agresji
- kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych

 

Zadania sekcji organizacyjnej:

- prowadzenie gabloty SU - informacje dotyczące spraw bieżących, wydarzeń z życia SU
- przygotowywanie gazetek okolicznościowych
- losowanie "szczęśliwego numerka"
- współpraca z fundacjami na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych
- udział w akcjach charytatywnych
- udział w szkolnych przedstawieniach, akademiach
- redagowanie scenariuszy akademii
- pomoc przy dekoracjach okolicznościowych
- organizacja dyskoteki andrzejkowej, walentynkowej
- przyłączenie się do WOŚP

Zadania sekcji porządkowej:

- zorganizowanie dyżurów na korytarzach oraz w szatni podczas długich przerw
- sprawdzanie na bieżąco obuwia zmiennego oraz identyfikatorów
- prowadzenie prac porządkowych w szkole, wokół szkoły, prac na rzecz ochrony środowiska
- udział w szkolnych akademiach itp.