Ubezpieczenie NNW

na rok szkolny 2018/2019


Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansowa w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie obejmuje ochronę ucznia 24 godziny na dobę - w domu, szkole, na wakacjach i feriach, wycieczkach, biwakach.

Postępowanie z tytułu likwidacji zdarzenia (szkody) odbywa się bezkomisyjnie. Rodzice (opiekunowie) mogą składać roszczenia poprzez:
1. infolinię, numer 22 212 20 12,
2. stronę internetową www.interrisk.pl