• gim2_1
  • g1
  • sp7_1

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”,któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne PTM

W naszej szkole Daniel Zegler z klasy VII d oraz Wenta Anastazja z klasy VII otrzymali wynik tzw. „bardzo dobry”- oscylujący ponad 110 punktów.Laureat z tegoż konkursu ma punktację co najmniej 145 punktów,więc cieszymy się , gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!

Konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.   Konkurs "Kangur Matematyczny" jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem.

W Zakopanem gościliśmy dotąd grupy laureatów konkursu z Francji, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier; młodzież polską z Białorusi, Litwy, Ukrainy i oczywiście uczniów polskich. Na zasadzie wzajemności uczniowie polscy byli zapraszani na podobne spotkania do Francji, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, na Litwę, Ukrainę i na Węgry. 

 

Czytany 154 razy